ἀρείων

ἀρείων
ᾰρείων
1 betterὁ δὲ καμὼν προτέρᾳ πάθᾳ νῦν ἀρείονος ἐνέχεται ὄρνιχος ἀγγελίᾳ ἌδραστοσἥρωςP. 8.49

παίδων δὲ παῖδες ἔχοιεν αἰεὶ γέρας τό περ νῦν καὶ ἄρειον ὄπιθεν N. 7.101

ἀγαπατὰ δὲ τῶν ἀρειόνων ἐρώτων ἐπικρατεῖν δύνασθαι N. 8.5

τὸ δὲ πρὸ ποδὸς ἄρειον ἀεὶ βλέπειν χρῆμα πάν pr. I. 8.13

Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αρείων — ἀρείων ( ονος), ον (Α) (χρησιμοποιείται ως συγκριτικός του αγαθός πρβλ. άριστος) 1. ικανότερος, ισχυρότερος, ανώτερος ως προς τη σωματική δύναμη, την καταγωγή ή τον πλούτο 2. στη Μυκην. η λ. (aro2e και aro2a) προσδιορίζει ενδύματα και τροχούς… …   Dictionary of Greek

 • Ἀρείων — Ἄρειος devoted to Ares masc/fem/neut gen pl Ἄρειος devoted to Ares masc gen pl Ἀρείων masc nom/voc sg Ἀρεί̱ων , Ἀρεῖος masc gen pl ἄρειος fem gen pl ἄρειος masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρείων — ἄρειος fem gen pl ἄρειος masc/neut gen pl ἄρειος masc/fem/neut gen pl ἀρέμ rest fem gen pl (epic doric ionic aeolic) ἀρείων better masc/fem nom comp sg ἀ̱ρείων , ἀρειάω irasya´ imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀ̱ρείων , ἀρειάω irasya´ imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρείονα — ἀρείων better neut nom/voc/acc comp pl ἀρείων better masc/fem acc comp sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀρειόνων — Ἀρείων masc gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρειόνων — ἀρείων better gen comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀρείονα — Ἀρείων masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀρείονας — Ἀρείων masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρείονας — ἀρείων better masc/fem acc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀρείονες — Ἀρείων masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀρείονες — ἀρείων better masc/fem nom/voc comp pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”